Menu

Conferinta in cadrul apelului COERENT din Programul RO10

Conferință în cadrul apelului COERENT din Programul RO10 “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale.

       La invitația Asociației ”Mâini Întinse” în colaborare cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, un grup de opt cadre didactice de la Școala gimnazială specială nr. 14 Tulcea, a participat în data de 26 ianuarie 2016, la o conferință în cadrul apelului COERENT din Programul RO10 “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”.
Scopul întâlnirii a fost îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin stimularea cooperării în zona de Sud-Est și Nord-Est a României, în vederea implementării unui program inovativ de incluziune socială pentru copiii aflați în situație de risc ca o măsură a discriminării și includerea în paleta de servicii sociale de socializare a metodei teatrului de păpuși, în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități sau a celor cu diverse probleme de integrare socială.
După cuvântul de deschidere al reprezentantului Asociației Mâini Întinse, domnul Popa Adrian și al doamnei director Zibileanu Ștefana, a fost ilustrată și demonstrată metoda lucrului cu păpușile marionete și au fost evidenţiate rezultatele pozitive care s-au obținut de-a lungul timpului în terapie. Profesorii au fost învățați cum să mânuiască o păpușă-marionetă.
A fost prezentat  Ghidul ”Doi la Puterea Noi” și s-au dezbătut interactiv provocările pe care ar putea să le întâlnească un „actor” din sfera serviciilor sociale atunci când are contact cu beneficiarii acestui program. Ghidul “Doi la puterea Noi”  este un program educativ de teatru de păpuși social, ca o noutate la nivelul sistemului serviciilor de socializare – un program educativ realizat în urma experienței practice, un ghid care îndrumă pas cu pas – într-o manieră facilă și eficientă pentru cei ce derulează servicii sociale – modul de constituire, scopul, obiectivele, metodele și tehnicile de lucru, desfășurarea activităților și rezultatele așteptate, astfel încât acesta să poată fi aplicat la nivelul fiecărui așezământ social.
La finalul activității, participanții au aplicat metoda teatrului de păpuși în scenete iar pentru cei care au răspuns invitației, organizatorii au pregătit un Certificat de Participare, Ghidul „Doi la Puterea Noi” în format digital și, pentru instituțiile Publice / entitățile non profit – furnizori de servicii sociale ce vor dori să implementeze ulterior metoda Teatrului de Păpuși – au fost oferite și păpuși marionete.
Mulțumim colaboratorilor pentru invitație!