Menu

Proceduri

Lista procedurilor aprobate în C.A.

Nr.

crt.

Denumire procedură

1

Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor operaţionale

2

Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi

3

Procedura operaţională privind autoevaluarea instituţională

4

Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi

5

Procedura de observare a predării- învăţării

6

Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor operaţionale

7

Procedura operaţională privind evaluarea personalului didactic auxiliar în vederea acordării calificativului annual

8

Procedura de constituire a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

9

Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

10

Procedura de elaborare şi completarea portofoliilor cadrelor didactice

11

Procedura de urmărire şi înregistrare a bunurilor şi sumelor primite din sponsorizări

12

Procedura privind înregistrarea susţinerii gradelor didactice de către cadreale didactice

13

Procedura privind înregistrarea participării cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare

14

Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor( în CP, CĂ, comisii metodice sau de lucru)

15

Procedura operaţională privind modul de completare a registrului matricol

16

Procedura operaţională privind evidenţă prezenţei, învoirilor şi concediilor

17

Procedura operaţională întocmirea pontajului

18

Procedura operaţională întocmirea statelor de personal

18

Procedura operaţională privind modul de organizare a activităţii de recrutare a personalului

20

Procedura operaţională privind modul de întocmire şi actualizare a registrului riscurilor pentru actvitatea de secretariat

21

Procedura operaţională privind înscrierea preşcolarilor în grădiniţă

22

Procedura operaţională întocmirea dosarelor profesionale

23

Procedura operaţională completare şi transmitere revisal

24

Procedura operaţională privind organizarea recrutării personalului

25

Procedura operaţională , comunicarea internă, externă şi instituţională

26

Procedura operaţională privind plata burselor şi ajutoarelor sociale

27

Procedura operaţională privind întocmirea şi evidenţă foilor de parcurs zilnice

28

Procedura operaţională de organizare a bibliotecii

29

Procedura operaţională privind activitatea bibliotecii

30

Procedura operaţională privind triajul epidemiologic

31

Procedura operaţională asigurarea serviciilor medicale de urgenţă

32

Procedura operaţională proiectarea didactică

33

Procedura operaţională privind aplicarea testelor iniţiale în anul şcolar 2013- 2014

34

Procedura operaţională privind desfăşurarea programului ŞCOALĂ ALTFEL,

SĂ ŞTII MAI MULTE , SĂ FII MAI BUN

35

Procedura operaţională privind alegerea CDS

36

Procedura operaţională pentru aprobarea CDS

37

Procedura operaţională competenţă, performanţă

38

Procedura operaţională privind instruirea personaluli în caz de urgenţă

39

Procedura operaţională privind evacuarea elevilor şi a personalului în caz de incendiu

40

Procedura operaţională privind alarmarea în caz de urgenţă

41

Procedura de sistem managementul riscului

42

Procedura operaţională instructaj periodic cadrelor didactice, didactic auxiliar şi nedidactic în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

43

Procedura operaţională privind gestionarea materialelor şi obiectelor de inventar

44

Procedura operaţională pentru activitatea de recepţie a produselor