Menu

Înscrierea în învățământul primar

INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 14 TULCEA
Strada Grădinarilor, nr. 46; tel. + 40240511162; fax + 40240511162
E-mail scoala_14@yahoo.com; www.scoala14tl.ro

Conform planului de școlarizare, pentru anul școlar 2022-2023,
Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea are aprobată:
1 clasă pregătitoare – 6 locuri

În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar.

La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea sau CJRAE Tulcea, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special. Înscrierea se face direct la școala Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea, cu documentele prevăzute de metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Documente necesare înscrierii:

  1. Cerere tip de înscriere (de la unitatea școlară)
  2. Certificatul de orientare școlară și profesională pentru învățământul special
  3. Copie certificat de naștere copil
  4. Copie carte de identitate părinți
  5. Adeverință medicală cu vaccinările de la medicul de familie
  6. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

 

 Calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023:

11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I

31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

 

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. Aplicatia nu permite înscrierea la mai multe școli. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii în intervalul orar 800-1600 sau pe www.scoala14tl.ro.

 

Număr telverde 0800816240
Program de funcționare:
08-16
la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

Director,
Carmen Gabriela BUMBAC

Calendar inscriere clasa pregatitoare 2022-2023

Ordin Clasa Pregatitoare 2022 2023