Menu

Înscrierea în învățământul primar

INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 14 TULCEA
Strada Grădinarilor, nr. 46; tel. + 40240511162; fax + 40240511162
E-mail scoala_14@yahoo.com; www.scoala14tl.ro

Conform planului de școlarizare, pentru anul școlar 2023-2024,
Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea are aprobată:
2 clase pregătitoare – 10 locuri

În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar.
La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea sau CJRAE Tulcea, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special. Înscrierea se face direct la școala Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea, cu documentele prevăzute de metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Documente necesare înscrierii:

  1. Cerere tip de înscriere (de la unitatea școlară)
  2. Certificatul de orientare școlară și profesională pentru învățământul special
  3. Copie certificat de naștere copil
  4. Copie carte de identitate părinți
  5. Adeverință medicală cu vaccinările de la medicul de familie
  6. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

 

 Calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024:

  • 03 mai 2023 – 18 mai 2023 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
  • 19 mai – 22 mai 2023 pentru înscrierile aferente etapei I;
  • 06 iunie -12 iunie 2023 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. Aplicatia nu permite înscrierea la mai multe școli. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii care funcționează în str. Avram Iancu nr. 61A, Școala Profesională „Danubius”, etaj II, prima sală pe stânga, în intervalul orar 800-1600 sau pe www.scoala14tl.ro, persoană de contact dna. Dimofte Domnica, telefon mobil 0747079153

Număr telverde 0800816240
Program de funcționare:
08-16
la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

Director,
Carmen Gabriela BUMBAC

Ordin prvind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar

ORDIN nr. 3.704/17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024