Menu

Atelier de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învățământul special și special integrat

Atelier de dezvoltare profesională – „Demersuri în proiectarea și adaptarea curriculum-ului la elevii cu cerințe educaționale speciale” – decembrie 2022. În cadrul atelierului de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învățământul special și special integrat cu tema „Demersuri în proiectarea și adaptarea curriculum-ului la elevii cu cerințe educaționale speciale” au fost analizate modalități concrete de […]

CONSFĂTUIRE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 2022-2023

Profesorii din învățământul special și special integrat au participat, sub coordonarea doamnei inspector școlar Liliana Isofache, la consfătuirea județeană, în care s-au prezentat aspecte referitoare la organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2022–2023, repere metodologice pentru aplicarea curriculumului, planificarea și proiectarea didactică, rezultatele învățării. Mult succes în noul an școlar!

Ordin 4.223 – 4.224

1. Ordin de ministru nr. 4.223/6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 2. Ordin de ministru nr.4224/6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor […]

Workshop în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED

11 profesori de la Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea au participat în data de 26 martie 2022 la unul din cele 90 de workshop-uri planificate la nivel național, în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea. Evenimentul a reunit 50 de experți în dezvoltarea curriculară, cu […]

Cursuri de formare

În semestrul I al anului școlar 2021-2022, 33 de cadre didactice au început formarea continuă din bugetul școlii, alocat pentru pregătire profesioanală. În urma analizei de nevoi, au fost selectate 3 cursuri de formare: „Managementul comunicării și relații publice” cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, pentru care au optat 21 de […]