Menu

Cursuri de formare

În semestrul I al anului școlar 2021-2022, 33 de cadre didactice au început formarea continuă din bugetul școlii, alocat pentru pregătire profesioanală. În urma analizei de nevoi, au fost selectate 3 cursuri de formare: „Managementul comunicării și relații publice” cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, pentru care au optat 21 de […]

Mihai Eminescu –„ prin ochi de copil”

„Povestea este partea cea mai frumoasă a vieții omenești…cu povești ne leagănă lumea, cu povești ne adoarme…Ne trezim și murim cu ele.” – Mihai Eminescu Biblioteca Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 14 Tulcea, a organizat în data de 14.01.2022, activități extrașcolare dedicate marelui poet Mihai Eminescu (15.01.1850 – 15.06.1889) și Zilei Culturii Naționale. La activități au […]

Activitățile extracurriculare – învățare în joacă

Activitățile extracurriculare reprezintă modalitatea prin care elevii achiziționează cunoștințe, își formează deprinderi, își dezvoltă competențe necesare adaptării la viața cotidiană. Competențele specifice sunt selectate în funcție de caracteristicile psihoindividuale ale copiilor, metodele didactice folosite au componente nonformale, toate acestea îmbinându-se armonios cu spațiul în care se desfășoară. Prin pictură, muzică, drumeții, activități gospodărești și competiții […]

Bucătăria dobrogeană-arta culinară a minorităților din Dobrogea

Miercuri, 15 decembrie 2021, elevii claselor a VII-a A şi B au participat la activitatea cu tema: „Bucătăria dobrogeană – prezentarea artei culinare a minorităţilor din Dobrogea”. Scopul întâlnirii a fost redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale din Dobrogea, prin implicarea elevilor în diverse activități legate de tradițiile locale, educarea şi formarea copiilor în spiritul multiculturalităţii, cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii româneşti […]

1 Decembrie, prin ochii copiilor

Școala nr. 14 s-a umplut de veselie și speranță de Ziua Națională a României. Elevii și profesorii lor au organizat o expoziție de lucrări realizate în cinstea acestei zile atât de importante, au cântat împreună versurile imnului național, și-au prins mâinile în horă și au recitat versuri închinate românilor de pretutindeni. În zi de sărbătoare, […]