Menu

SUFLET PENTRU SUFLET – proiect SNAC cu Scoala Gimnaziala Mihail Kogalniceanu   În data de 03.02.2016, elevii claselor a VII-a B şi a VIII-a, coordonaţi de profesor diriginte Avram Mirela-Cătălina şi profesor diriginte Avram Adina-Eugenia, au participat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiuni Comunitare la activitatea ,,Suflet pentru suflet’’, derulată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu. Elevii din şcoala parteneră au fost îndrumaţi de doamna învăţătoare Grigore Constantina (coordonator SNAC) şi doamna educatoare Dinu Vasilica.

   Activitatea a avut ca scop sărbătorirea elevilor a căror zi de naştere a fost în semestrul I al prezentului an şcolar. Astfel, cei 10 elevi sărbătoriţi au participat la o serie de concursuri şi jocuri.  Copiii au fost împărţiţi în două echipe. Unul dintre jocurile desfăţurate a vizat lucrul şi comunicarea în echipă, deoarece sarcina elevilor era aceea de a manevra o minge de pe o bucată de material astfel încât aceasta să  ajungă în orificiul din mijlocul materialului. Un alt joculeţ a fost ,,Mingea prin tunel’’, în care elevii au avut de rostogolit mingea printre picioarele lor, ca şi când acestea ar fi fost un tunel. A câştigat echipa care a terminat prima proba. Elevii au mai participat la un concurs de cunoştinţe generale, la care au avut de răspuns la o serie de opt întrebări. Ambele echipe au trebuit să acorde câte 5 răspunsuri pentru fiecare întrebare, însă, încadrându-se într-un timp limitat. Această probă a fot interesantă şi distractivă pentru elevi, solicitând totodată memoria şi atenţia participanţilor.
Toţi elevii au fost încântaţi de concursurile şi jocurile la care au participat, iar la finalul acestora, echipa câştigătoare a dat dovadă de altruism,  împărţind premiul cu ceilalţi colegi. După desfăşurarea probelor, toţi elevii prezenţi au primit în dar o agendă şi un pix. Activitatea s-a încheiat în ritm de dans şi voie bună, cu prăjituri şi băuturi răcoritoare, oferite de către elevii voluntari.
Elevii şcolii noastre au fost foarte încântaţi de activitatea derulată, aşteptând cu nerăbdare şi următoarele întâlniri cu elevii voluntari de la Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, inclusiv cea în care vor fi sărbătoriţi elevii a căror zi de naştere va fi în perioada semestrului al II-lea al  anului şcolar.