Menu

Concursul National „DELTA DUNARII, PARADISUL FLOREI SI FAUNEI” (CAER 2016, pozitia 1513) Editia a V-a

Acest proiect se înscrie demersurilor de extindere a acţiunilor de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii Deltei Dunării. Proiectul se adresează copiilor şi elevilor din ţară urmărindu-se educarea şi responsabilizarea acestora în scopul păstrării unui mediu înconjurător curat şi sănătos. În anul 2015, în cadrul ediţiei a IV- a a Concursului de Creaţie ,,Delta Dunării, paradisul florei şi faunei” – conform CAEN nr.26362/10.02.2015, domeniul de activitate A2, poziţia 38, au fost primite şi jurizate un număr de 1180 lucrări din ţară şi din străinătate.

SCOPUL PROIECTULUI: Prin intermediul acestui proiect dorim să insuflăm copiilor şi elevilor dragostea pentru natură, deprinderea unei atitudini de responsabilitate faţă de importanţa protecţiei mediului înconjurător şi, în acelaşi timp, să stimulăm şi să valorificăm potenţialul lor creativ. Ne propunem să intrăm în lumea minunată a artei zugrăvind frumuseţile Deltei Dunării prin desen, pictură, colaj şi fotografie.
Nume proiect: ”DELTA DUNĂRII, PARADISUL FLOREI ŞI FAUNEI”
Organizatori: Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea. Parteneri: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) Tulcea şi Palatul Copiilor Tulcea
Condiţii de participare: Fiecare lucrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – Să corespundă unei secţiuni (Secţiunea I – desen; Secţiunea a II-a – pictură; Secţiunea a III-a – colaj; Secţiunea a IV-a – fotografie); – Să fie realizată pe hârtie A3
Perioadă înscriere: 04.04.2016 – 24.06.2016
Perioadă desfăşurare: 01.01.2016 – 24.06.2016
Participanţi: Copiii/elevii din ţară înscrişi în: învăţământul preprimar, primar şi gimnazial din şcolile de masă si din învăţământul special din ţară; Palatele şi Cluburile Copiilor din ţară şi străinătate.
Jurizarea şi premierea se vor realiza pe secţiuni:
Secţiunea I – desen;
Secţiunea a II-a – pictură;
Secţiunea a III-a – colaj;
Secţiunea a IV-a – fotografie;
•    pe grupe de vârstă (preprimar, primar, gimnazial) şi pe tip de şcolarizare (învăţământ de masă, învăţământ special);
Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfasura:
– 25-29 ianuarie 2016, seminar de informare, lansarea proiectului, concursului;
– februarie-martie 2016- mediatizarea concursului pe site-urile: site-ul Şcolii: www.scoala14tl.com, pe site-ul www.didactic.ro, în mass-media locală, în cadrul Consiliilor Profesorale şi al Lectoratelor cu părinţii, precum şi pe adresele de e-mail al şcolilor speciale şi ale şcolilor de masă care şcolarizează/nu şcolarizează elevi cu C.E.S.;
– 4 aprilie-20 mai 2016, înscrierea şcolilor, primirea lucrărilor;
– 23-27 mai 2016, jurizarea lucrărilor;
– 6-10 iunie 2016, stand expoziţional la Palatul Copiilor Tulcea
– 10 iunie 2016, premierea participanţilor în cadrul unei festivităţi organizate la Palatul Copiilor Tulcea
– 10 – 24 iunie 2016, expedierea diplomelor, adeverinţelor de participare atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice îndrumătoare pe adresa indicată de fiecare şcoală în formularul de înscriere.
Depunerea lucrărilor se va face împreună cu fişa de înscriere (anexa 1) şi acordul de colaborare semnat în dublu exemplar (anexa 2) trimise prin poştă, pe adresa:
Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea;
Str. Grădinari nr. 48, Tulcea, cod poştal 820012 (scoala_14@yahoo.com)
Lucrările trimise vor fi însoţite de un plic autoadresat, timbrat, format A3/A4.
Plicurile netimbrate nu se vor returna.
Nu se percepe taxa de participare.
Membrii juriului nu pot participa ca şi coordonatori de lucrări.
Coordonator proiect: prof. Gheorghe Anca, email:   grigore_ank@yahoo.com
Tel. 0240 511162 (secretariatul scolii)