Menu

Contact

Date de contact:

 • strada Grădinarilor, nr. 46
 • telefon 0240511162
 • fax 0240511162
 • e-mail: scoala_14@yahoo.com
 • site: www.scoala14tl.ro

Formular de contact

Ne puteți contacta și direct, folosind formularul de mai jos.

  Numele (obligatoriu)

  Nr de Telefon

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Întrebări frecvente

  Organizați evenimente educative?
  În fiecare lună organizăm evenimente educative care stimulează creativitate copiilor și creează o legătură mai stransă în relația copil - părinte - profesor.

  Care este programul dvs.?
  Programul zilnic al școlii cuprinde activități variate, structurate astfel:

  8:00 - 13:00 - activitati instructiv-educative la clasa;
  9:45 - 10:15 - pauza mare;
  12:00/13:00 - 15:00 - activităţi de terapie educaţională in scoala ( autonomie personala, terapie cognitiva, socializare, ludoterapie)
  14:00 - 20:00 - activităţi de terapie educaţională in centrele de plasament;

  Unde se află Școala 14?
  Ne găsiți la adresa Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea, România

  Viziune

  Şcoala Gimnazială Specială nr. 14  este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

  Misiune

  Şcoala noastră oferă servicii de asistenţă educaţională şi terapeutic - recuperatorie pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, servicii care vizează formarea unor deprinderi şi competenţe de bază ca premise ale integrării socio–profesionale, în funcţie de potenţialul individual.

  Istoric

  Şcoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea este singura scoala din municipiul Tulcea care asigură asistenţă educaţională copiilor cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani, asigurând, un proces instructiv-educativ şi terapeutic-recuperator adecvat.

  Pe data de 2 februarie 1976 a fost înfiinţată, pe strada Grădinarilor nr. 48, o creşă cu 100 de locuri, repartizată Direcţiei Sanitare a Judeţului Tulcea şi o grădiniţă de 240 de locuri, repartizată Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea. În anul 1981, aceste două unităţi se unesc şi se transformă în Şcoala Specială cu clasele I-IV pentru copii cu deficienţe. Pentru punerea de acord a denumirii unor unităţi de învăţământ cu obiectul activităţii lor, începand cu data de 1 septembrie 1984, şcoala îşi schimbă denumirea în Şcoala pentru Copii cu Deficienţe Tulcea.

  Pe data de 1 aprilie 2000 se schimbă denumirea şcolii în Şcoala Specială cu Internat, iar pe 1 iulie, în Şcoala Specială Tulcea. În baza ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3579/21.08.2002, cu privire la reţeaua unităţilor de învăţămant care funcţionează în anul şcolar 2002-2003, a Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 298/ 28.03.2002 cu referire la cifra de şcolarizare pentru anul 2002-2003 şi în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, prin Decizia nr. 141 din 21.08.2002 Şcoala Specială Tulcea se transforma în Şcoala cu clasele I-VIII nr. 14 Tulcea, cu clase de învăţământ special şi de masă.

  In baza deciziei 45/9.02.2006, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, se înfiinţeaza Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţionala Tulcea, unitate conexă a învăţământului preuniversitar, în conformitate cu HG nr.1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special si special integrat.

  În data de 30.05.2012 scoala isi schimba denumirea in Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea, in baza Hotararii Consiliului Judetean Tulcea nr. 42/25.05.2012