Menu

Raport programe formare 2014-2015

Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea

Comisia pentru dezvoltarea resursei umane

Raport

Programe de formare

ale cadrelor didactice din învăţâmântul special

desfăşurate în anul şcolar 2014-2015

Domeniul de interes

(module de specialitate /management/altele)

Furnizor de formare Nr. cadre didactice participante

Management educaţional

CCD Tulcea 1

Şcoala incluzivă

CCD Tulcea 21
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice privind programul “A doua şansă” şi prevenirea abandonului şcolar CCD Constanta 1
Programul pentru pregătirea debutanţilor la examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ CCD Tulcea 4
Program de perfecţionare a metodiştilor ISJ CCD Tulcea 1
Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare CCD Tulcea 1
Noi abordări ale curriculumului pentru învăţământul primar CCD Tulcea 1