Menu

Conditii ocupare catedra-post vacant

Conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice-catedrelor vacante in etapa de pretransfer, aprobate de consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea in sedinta comisiei de mobilitate al I.S.J. Tulcea