Menu

A citi înseamnă a călători în timp

Ziua Națională a Lecturii ne oferă un prilej bun să reiterăm importanța cărților în viața noastră și să inițiem împreună obiceiuri de lectură. Elevii claselor pregătitoare A şi B au descoperit astăzi povestea Capra cu trei iezi, de Ion Creangă.
Stimularea gustului pentru lectură, apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris, formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte, sunt doar căteva din obiectivele vizate în activitatea de astazi.

Coordonatori, profesorii diriginti, Mirela Toderaş şi Constanţa Potărniche.