Menu

Atelier de dezvoltare profesională„Demersuri în proiectarea și adaptarea curriculum-ului la elevii cu cerințe educaționale speciale” – decembrie 2022
În cadrul atelierului de dezvoltare profesională, au fost analizate modalități concrete de adaptare și flexibilizare a curriculum-ului, elaborarea programei școlare adaptate, a planului de intervenție personalizat, astfel încât profesorii itineranți/de sprijin să poată veni în întâmpinarea dificultăților cu care elevii se confruntă în învățare și să ofere soluții adecvate într-un mediu școlar incluziv.
Educația incluzivă este un proces care presupune schimbări de substanţă din perspectiva conţinutului educaţional, a abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educaţie şi a strategiilor educaţionale.
Calitatea educaţiei nu se măsoară doar în termeni de performanţă, promovabilitate, infrastructură, tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii şi a dascălului de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice copil.
Cum ştim când incluziunea este reuşită?
Când copiii simt că aparțin școlii, părinții se simt bineveniți și au acces la informații și personal, iar personalul se simte apreciat și sprijinit.