Menu

Comportamentul civilizatComportamentul civilizat este o conduită manierată, respectuoasă, adecvată în societate.
Pentru unii copii este dificil să facă distincția între un comportament acceptat și unul neacceptat.
Această activitate minunată a sprijinit elevii claselor I B și a II-a în înțelegerea comportamentului dezirabil.