Menu

Obiceiuri şi tradiţii locale din DobrogeaJoi 24 noiembrie 2021, elevii Şcolii Gimnaziale Speciale Nr 14 Tulcea au participat alături de profesorii diriginţi la activitatea cu tema: Obiceiuri şi tradiţii locale din Dobrogea, organizată conform Planului de acţiune privind promovarea interculturalităţii.
Scopul activităţii: Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale din Dobrogea, prin implicarea elevilor în diverse activități legate de tradițiile locale, educarea şi formarea copiilor în spiritul multiculturalităţii, cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii româneşti şi a altor etnii.
Obiectivele activităţii au fost:
Să cunoască și să înțeleagă tradițiile specifice Dobrogei
Să cunoască obiceiurile și tradițiile dobrogene, prin prezentarea portului polular românesc și prezentarea etniilor care trăiesc pe teritoriul Dobrogei.
Să înțeleagă că trăiesc într-o lume interdependentă, a diversității, să manifeste respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii prin combaterea discriminării şi a intoleranţei;
Să-și dezvolte o atitudine și un comportament pozitiv față de oamenii din alte etnii și din alte culturi;
Elevii au descoperit în cadrul activităţilor desfăşurate la clase împreună cu profesorii diriginţi, că Dobrogea, tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră, este un conglomerat etnic, în care trăiesc laolaltă: români, aromâni, bulgari, turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, lipoveni, ucraineni, găgăuzi, germani, italieni, albanezi, sârbi, unguri etc.
În cadrul activităţilor, elevii au vizionat prezentarea costumelor specifice unor etnii: lipovean, armean, tătar, ţigan şi au audiat cȃntecele etniilor de pe teritoriul Dobrogei
Încurajați de cadrele didactice, copiii au desenat, au realizat colaje, au identificat valorile dobrogene în proverbe și zicători,şi cântece, au vizionat filme documentare, au discutat despre importanța tradiţiilor, au cântat cu bucurie cântece patriotice. Elevii au participat cu interes la activităţile desfășurate, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei.
Prin intermediul activităţilor şcolare şi extraşcolare de conservare şi promovare a folclorului autohton se urmăreşte dezvoltarea unui comportament motivat, precum şi cultivarea sentimentelor de bunătate, toleranţă, respect, demnitate, de personalizarea individului şi conturarea identităţii sale.

Responsabil Comisia Promovarea Interculturalităţii
Prof. Onciu Liliana