Menu

Open to diversityÎn perioada 15-19 mai 2023, Școala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, a fost gazdă în proiectul KA122-SCH, intitulat ”Open to diversity”, în care profesorii parteneri din Polonia au participat la activități școlare și extrașcolare de tipul Job Shadowing.
Obiectivele activității au fost: cunoașterea sistemului de învățământ din România; a istoriei, culturii și obiceiurilor românești/multietnice; creșterea gradului de conștientizare a diferențelor culturale, vizitarea instituților partenere și a obiectivelor turistice dobrogene, prezentarea unor exemple de bune practici în folosirea metodelor și instrumentelor inovative de învățare-predare-evaluare în învățământul special și special integrat.

Membrii grupului de lucru pentru identificarea și încheierea de parteneriate de tip Erasmus și e-Twinning.