Menu

Programe de formare la care au participat cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea în anul şcolar 2013-2014

Judeţul Domeniul de interes ( module de specialitate /management/altele) 

Furnizor de formare

Nr. cadre didactice participante
Tulcea Tehnici de psihoterapie cognitiv – comportamentală şi analiză aplicată a comportamentului în tulburările de spectru autist Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive

20

Tulcea Elemente de logopedie şi psihopedagogie special – metode practice corectiv terapeutice CCD Tulcea;

CJRAE Tulcea

2

Tulcea ”Înregistrarea electronică a evaluării”  în cadrul proiectului POSDRU” Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei ARACIP

1

Tulcea Abilitarea curriculara a cadrelor didactice privind Programul “A doua şansă” şi prevenirea abandonului şcolar Proiect POS DRU

1

“Proiecte europene” CCD Tulcea

5

“Program de pregatire a debutantilor pentru  examenul national de acordare a definitivarii in invatamant “ CCD Tulcea

7

„Programul de abilitare curriculara a cadrelor didactice care vor fi incadrate la clasa pregatitoare in anul scolar 2014-2015.”  Ministerul Educatiei Nationale

CCD Tulcea

1