Menu

Raport Programe de formare ale cadrelor didactice desfasurate in anul scolar 2012-2013

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 14 TULCEA

Strada Grădinarilor, nr. 48; tel. + 40240511162; fax + 40240511162

E-mail scoala_14@yahoo.com; www.scoala14tl.ro

Raport

Programe de formare

ale cadrelor didactice

desfăşurate în anul şcolar 2012-2013

 

Domeniul de interes ( module de specialitate /management/altele)

Furnizor de formare

Nr. cadre didactice participante

Platforma de evaluare a dezvoltării, 6/7-18 ani

Cognitrom Cluj

3

Proiecte europene

CCD Tulcea

3

Implementarea, raportarea şi evaluarea Sistemului de control intern/managerial

TTINI SMART IDEAS în parteneriat cu ISJ Tulcea

1

Management instituţional

CCD Tulcea

1

Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ 2013

CCD Tulcea

18

Program de formare pentru obţinerea definitivării în învăţământ

CCD Tulcea

6

Managementul organizării activităţilor extraşcolare integrative pentru copii cu nevoi speciale

CCD Tulcea

2

Coordonate ale noului cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar – un imperative al reformei curriculare

CCD Tulcea

8

Managementul organizării activităţilor extraşcolare pentru copii cu nevoi speciale

1

”Înregistrarea electronică a evaluării”  în cadrul proiectului POSDRU”Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei

ARACIP

1