Menu

Școala Gimnazială Specială nr. 14 este parte componentă a bazei de practică pedagogică constituită la nivelul județului TulceaȘcoala Gimnazială Specială nr. 14 face parte din baza de practică pedagogică (BPP) constituită la nivelul județului Tulcea, în sistem de consorțiu școlar, în jurul școlii de aplicație coordonatoare Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea.
BPP se constituie în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de practică pedagogică şi de mentorat didactic.
BPP va funcţiona pe o durată cel puţin egală cu durata de implementare şi de sustenabilitate a proiectului POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, proiect în care Ministerul Educaţiei este beneficiar.

Director,
Carmen Gabriela BUMBAC

https://www.edu.ro/PROF – Pagina dedicată proiectului PROF pe site-ul oficial al Ministerului Educației

PROF-mentorat : Actualitati