Menu

Concursul International DELTA DUNARII, PARADISUL FLOREI SI FAUNEIConcursul Internaţional
„DELTA DUNĂRII, PARADISUL FLOREI ŞI FAUNEI”
(aprobat: concurs naţional cu participare internaţională, CAEN nr. 26362/10.02.2015, domeniul de activit. A2, poziţia 38)

Cel mai tânăr pământ al ţării, Delta Dunării îşi are originile în urmă cu aproximativ 13000 de ani şi este recunoscută pe plan mondial datorită unicităţii sale şi bogăţiei de specii găzduite. Acest proiect se înscrie demersurilor de extindere a acţiunilor de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii Deltei Dunării. Proiectul se adresează copiilor şi elevilor din ţară şi din străinătate urmărindu-se educarea şi responsabilizarea acestora în scopul păstrării unui mediu înconjurător curat şi sănătos.
În anul 2014, în cadrul ediţiei a III a a Concursului de Creaţie ,,Delta Dunării, paradisul florei şi faunei” – ediţie internaţională (conform CAEN nr.24334/1/07.03.2014, domeniul de activitate A2, poziţia 51) au fost primite şi jurizate un număr de 770 lucrări din ţară şi străinătate. Interesul manifestat de copii şi elevi pentru această temă si pentru acest concurs ne-a determinat să continuăm, de data aceasta cu o secţiune nouă, cea de fotografie.
Este de datoria fiecăruia dintre noi să nu uităm că Delta Dunării cu toate resursele sale trebuie să încânte nu numai generaţiile actuale, ci şi pe cele care vor urma.
SCOPUL PROIECTULUI : Prin intermediul acestui proiect dorim să insuflăm copiilor din ţară şi din străinătate dragostea pentru natură, precum şi deprinderea unei atitudini de responsabilitate faţă de importanţa protecţiei mediului înconjurător şi, în acelaşi timp, să stimulăm şi să valorificăm potenţialul lor creativ. Ne propunem să intrăm în lumea minunată a artei zugrăvind frumuseţile Deltei Dunării prin desen, pictură, colaj şi fotografie.

Organizator: Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea
Coordonator: prof. Aneta Iacob – Şcoala Gimnazială Specială, NR. 14, Tulcea
Parteneri:
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea
Palatul Copiilor Tulcea
Participanţi:
Copiii şi elevii din ţară şi din străinătate înscrişi în:
•    învăţământul preprimar, primar şi gimnazial din şcolile de masă din ţară şi străinătate;
•    învăţământul preprimar, primar şi gimnazial special din ţară şi străinătate;
•    Palatele şi Cluburile Copiilor din ţară şi străinătate.
Jurizarea şi premierea se vor realiza pe secţiuni:
Secţiunea I – desen
Secţiunea a II-a – pictură
Secţiunea a III-a – colaj
Secţiunea a IV-a – fotografie (NOU)
pe grupe de vârstă (preprimar, primar, gimnazial) şi pe tip de şcolarizare (învăţământ de masă, învăţământ special);

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Perioada de înscriere: 1 aprilie– 11 mai 2014 (data poștei);
Jurizarea Concursului: 25-29 mai 2015;
Premierea si expozitia la Palatul Copiilor Tulcea : 1-5 iunie 2015;

Depunerea lucrărilor se va face împreună cu fişa de înscriere (Anexa 1) şi acordul de colaborare semnat în dublu exemplar (Anexa 2) trimise prin poştă, pe adresa şcolii:

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Str. Grădinari nr. 48, Tulcea, cod poştal 820012
(email: scoala_14@yahoo.com)

Lucrările trimise vor fi însoţite de un plic autoadresat, timbrat, format A3/A4.
Plicurile netimbrate nu se vor returna.
Termen: 11 mai 2015 (data poştei)
Completarea fişei de înscriere este obligatorie.
Nu se percepe taxa de participare.

Conditii de realizare a lucrărilor
Fiecare lucrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
•    Să corespundă unei secţiuni (desen, pictură, colaj sau fotografie);
•    Să fie realizată pe hârtie A3/A4;
•    Să fie plană (nu tridimensională).
•    Fiecare cadru coordonator poate participa cu maxim 3 lucrări.
•    La o lucrare colectivă pot participa maxim 3 elevi.
Fiecare lucrare va avea menţionate pe spate următoarele detalii:
•    Secţiunea (desen, pictură, colaj sau fotografie);
•    Numele şi prenumele elevului/elevilor;
•    Grupa/clasa din care face/fac parte elevul/elevii;
•    Grădiniţa/şcoala, localitatea şi ţara de provenienţă;
•    Numele cadrului didactic coordonator;
Lucrările la care nu se vor preciza aceste detalii vor fi descalificate.
Lucrările expediate nu se restituie.
Membrii juriului nu pot participa ca şi coordonatori de lucrări.

Pentru mai multe informatii despre concurs, consultati documentele disponibile pe site.
Pentru alte detalii, email:
oanaavram03@yahoo.com