Menu

AlbinelePrezentarea cunoștințelor într-o manieră integrată este considerată o metoda modernă. Această modalitate de organizare a conținuturilor invățării este într-o oarecare măsură similară interdisciplinarității, în sensul că obiectul de învățare nu are ca referință o singură disciplină, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.

Profesor-educator Ileana Gălățescu