Menu

ANUNT INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

Conform planului de scolarizare, pentru anul scolar 2017-2018 Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea are alocată:

  1 clasă pregătitoare – 5 locuri

În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează Scolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea sau CJRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special. Înscrierea se face direct la școala Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea, cu documentele prevăzute de metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către invatamantul special.
Documente necesare inscrierii:
1. Cerere tip de inscriere (de la unitatea scolara)
2. Certificatul de orientare scolara si profesionala pentru invatamantul special
3. Copie certificat de nastere copil
4. Copie carte de identitate parinti
5. Dosar sina
Comisia de înscriere din unitatea de învățământ completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. Aplicatia nu permite inscrierea la mai multe scoli. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.
In data de 25 februarie 2017 se va organiza „Ziua portilor deschise” în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul scolii in intervalul orar 8,00-16,00 sau pe www.scoala14tl.ro.

Director,
Carmen Gabriela BUMBAC