Menu

Cursuri de formareÎn semestrul I al anului școlar 2021-2022, 33 de cadre didactice au început formarea continuă din bugetul școlii, alocat pentru pregătire profesioanală. În urma analizei de nevoi, au fost selectate 3 cursuri de formare:

„Managementul comunicării și relații publice” cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, pentru care au optat 21 de cadre didactice. Pe parcursul sesiunilor de formare, desfășurate online sincron/asincron, în perioada 13 decembrie 2021- 9 februarie 2022, participanții vor beneficia de cunoștințe și aplicații în cadrul a patru module tematice:
M1 – Relații publice și comunicare strategică
M2 – Cultură organizațională și diagnoză comunicațională
M3 – Grupul și echipa
M4 – Comunicare și negociere.
Cursul este susținut de conferențiar universitar doctor Raluca Petre.

„Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, cu durata de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile, selectat de 5 cadre didactice. Cursul se desfășoară în perioada 03 decembrie 2021 – 28 februarie 2022. Tematica cursului vizează 3 teme:
1.Utilizarea procesorului de texte Word,
2.Calculul tabelar Excel și
3.Realizarea prezentărilor profesionale.
Programul de formare este susținut de profesor formator Spătaru Mihaela și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning a Casei Corpului Didactic Tulcea.

„Profesor și părinte AZI”, 20 credite profesionale transferabile, selectat de 7 cadre didactice. Cursul este organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea în colaborare cu Asociația Proacta EDU. În perioada 16 decembrie 2021–11 martie 2022, cadrele didactice vor parcurge șase module tematice:
Rolurile profesorului
Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului
Copii cu nevoi speciale
Stiluri de parenting
Situaţii familiale atipice
Comunicare.