Menu

Cercul de etnologie si folclor

Cercul de etnologie și folclor Palatul Copiilor Tulcea

Activitatea practică îmbinată cu cea artistică este pentru copilul cu dizabilități un mijloc bogat de exprimare și creație. Copilul își dezvoltă deprinderi specifice și dobândește o mai bună conștientizare a esteticului. Cercul de etnologie și folclor de la Palatul Copiilor Tulcea a venit ca o provocare pentru grupa ,,Pescărușul” formată din elevi ai claselor VIII-X ai școlii noastre. Activitatea se desfășoară pe parcursul întregului an școlar și ne-am propus să învătăm tehnici de lucru specifice tapiseriei, scopul acesteia fiind ales drept o continuitate a activităților de pre-profesionalizare desfășurate la clasă. Rolul activităţilor de pre-profesionalizare este tocmai acela de a-l pregăti pe copil pentru situaţii de viaţă, de a-i dezvolta abilităţi menite să-i asigure o cât mai bună integrare socio- profesională. Cu multă pricepere, migală și răbdare doamna profesor îi ajută pe elevi să realizeze lucrări în care sunt valorificate abilitățile manuale ale elevilor. Tehnici de lucru ca: împletire, înnodare, legare, răsucire, țesut, cusut, răsucire, asamblare au prins viață într-o lucrare colectivă de tapiserie în care copiii și-au demonstrat talentul. Plăcerea cu care elevii lucrează în cadrul activităților de cerc o considerăm de bun augur pentru colaborări viitoare.

Mulțumim doamnei Chiriș Viorica pentru tot ce ne învață.