Menu

Program formare Initiere in utilizarea instrumentelor TIC in scoalaÎn semestrul I al anului școlar 2017-2018, personalul didactic și didactic auxiliar al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea a participat la programe de formare organizate de Casa Corpului Didactic Tulcea, cursuri finanțate din bugetul școlii, în scopul creșterii calității activităților din compartimentul didactic și didactic-auxiliar.

 

DENUMIRE PROGRAM DE FORMARE Nr. ore Program

 AVIZAT M.E.N./

ACREDITAT MEN

CURS DE PERFECȚIONARE PENTRU SECRETARI

 

24 AVIZAT M.E.N
INTRODUCERE ȘI ACTUALIZARE DE DATE ÎN SIIIR 24 AVIZAT M.E.N
INIȚIERE ÎN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN ȘCOALĂ 102 ACREDITAT MEN

 

Programul de formare „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” este acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, a cuprins 102 ore și s-a finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile.
În cadrul celor 7 module, s-a urmărit dezvoltarea următoarelor competențe:
-Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică.
-Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare și documentare multiple.
-Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice.
-Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile.