Menu

Activitățile extracurriculare – învățare în joacăActivitățile extracurriculare reprezintă modalitatea prin care elevii achiziționează cunoștințe, își formează deprinderi, își dezvoltă competențe necesare adaptării la viața cotidiană. Competențele specifice sunt selectate în funcție de caracteristicile psihoindividuale ale copiilor, metodele didactice folosite au componente nonformale, toate acestea îmbinându-se armonios cu spațiul în care se desfășoară. Prin pictură, muzică, drumeții, activități gospodărești și competiții copiii experimentează situații noi, descoperă soluții, cu alte cuvinte ,,se antrenează” pentru viața reală. Tematica activităților este aleasă în funcție de evenimentele importante care au loc în școală, comunitate sau familie, plecând de la confecționarea ornamentelor de Crăciun, sărbătorirea ,,Zilei Dobrogei” sau activități de pregătire a conservelor pentru iarnă.

Coordonator educativ,
Profesor-educator Ileana Gălățescu