Menu

Proiecte antidrog,,Cum să creştem sănătoşi” şi „ABC-ul emoţiilor”,
Proiecte de prevenire antidrog
derulate pe parcursul anului școlar 2020-2021

Educaţia pentru sănătate reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată, de formare a atitudinilor și deprinderilor specifice unui stil de viaţă sănătos.
Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea şi Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea au implementat, în parteneriat, în anul școlar 2020-2021, proiectele naţionale ,,CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI” și ,,ABC-UL EMOŢIILOR”.
Prin intermediul activităților derulate în cadrul celor două proiecte, elevii claselor a III-a și a VI-a A și-au format și consolidat deprinderi de viaţă sănătoasă și abilităţi emoţionale, învățând prin joc conştientizarea de sine, comunicarea asertivă, gestionarea emoţiilor neplăcute, abilitatea de a face faţă presiunii grupului, importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), precum și modalităţi de rezolvare fără violenţă a conflictelor.

Profesor psihopedagogie specială,
Mirela ANTOHI