Menu

Raport de activitate privind dezvoltarea resursei umane în anul școlar 2016-2017

Programe de formare avizate MECS din Oferta CCD absolvite de cadrele didactice din școală în anul școlar 2016-2017:

Nr.

 crt.

Denumire program Nr. de participanți
1. Asigurarea calității în educație 5
2. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 1
3. Program de perfecţionare a metodiştilor ISJ 1
4. Program pentru pregătirea debutanţilor la examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ 1
5. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar 3
6. Management educațional 1

 

Programe de formare autorizate ANC absolvite de cadrele didactice din școală în anul școlar 2016-2017:

Nr.

 crt.

Denumire program Furnizor Nr. de participanți
1. Formator ANC 3
2. Mentor Fundația Edinfo Iași 1
3. Manager de proiect SC. Olimp Net. S.R.L. 1
4. Program de perfecționare evaluator în sistemul formării profesionale continue Fundația Școala Tomana de Afaceri ACCI- Tulcea 2
5. Tehnici și proceduri  de intervenție în terapia logopaților Asociatia logopezilor din România 3
6. Program de parenting între libertate și asumare Centrul internațional pentru resurse ți formare Alfred Adler 1
7. Strategii didactice pentru dezvoltarea competentțelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare CCD Tulcea 6

 

Activități metodice semnificative care  valorifică cunoștințe și competențe dobândite prin participarea la programe de formare  desfășurate în unitatea de învățământ:

Activitatea metodică județeană, Semestrul I – „Formare valorilor morale în educația specială” (dezbatere pe baza unei lectii susținute și înregistrate) – profesor Dorobanțu Elena.

Activitatea metodică județeană, Semestrul al II-lea – Adaptarea sarcinilor de învățare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile incluzive (dezbatere pe baza unei lecții susținute și înregistrate) – profesor Bucioc Liuba.

Activitatea metodică a profesorilor itineranți de la Școala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea cu tema: Prezentarea lucrării metodico-științifice ”Jocul didactic ca proces de învățare și recuperare în Terapia educațională complexă și integrată” – educatoare Cârlan Florentina.

Modalități de comunicare și promovare a ofertelor de formare și dezvoltare profesională:

Ofertele de formare și dezvoltare profesională au fost promovate prin afișarea lor în cancelaria unității școlare și prin intermediul poștei electronice.