Menu

Activitățile extracurriculare – învățare în joacă

Activitățile extracurriculare reprezintă modalitatea prin care elevii achiziționează cunoștințe, își formează deprinderi, își dezvoltă competențe necesare adaptării la viața cotidiană. Competențele specifice sunt selectate în funcție de caracteristicile psihoindividuale ale copiilor, metodele didactice folosite au componente nonformale, toate acestea îmbinându-se armonios cu spațiul în care se desfășoară. Prin pictură, muzică, drumeții, activități gospodărești și competiții […]