Menu

Cursuri de formare

În semestrul I al anului școlar 2021-2022, 33 de cadre didactice au început formarea continuă din bugetul școlii, alocat pentru pregătire profesioanală. În urma analizei de nevoi, au fost selectate 3 cursuri de formare: „Managementul comunicării și relații publice” cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, pentru care au optat 21 de […]